Zgłoszenie #605

Niedawno zwiedziłam niektóre miejscowości na Pomorzu i Warmii. Często czytałam, że na tych ziemiach mieszkały plemiona pruskie. Prusowie to nie były ludy plemienne. W VI wieku na te tereny przybyły ze Skandynawii ludy ugrofińskie, których nazwano później Prusami.
Architektoniczną i historyczną perełką na Pomorzu jest zamek krzyżacki w Malborku. Zamek został zbudowany w XIV wieku. Później był stolicą państwa krzyżackiego. O zamku żartobliwie mówi się, że jest to „największy stos cegieł w Europie”. Faktycznie jest to jeden z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno – rezydencyjnej w Europie środkowej. Zwiedzanie gotyckiego zamku krzyżackiego jest świetną lekcją historii, a w szczególności historii zakonu krzyżackiego. Kujawsko – mazowiecki książę Konrad Mazowiecki sprowadził krzyżaków do Polski w roku 1226. Cel był może dobry, ale potem problem krzyżacki dla królów i władców Polski był udręką przez 200 lat.
Z Malborka do Fromborka jest niedaleko. Zabytki we Fromborku to kolejna świetna lekcja historii. Wzgórze katedralne z katedrą, wieżą Radziejowskiego, zabudowaniami przykatedralnymi to perełka architektury średniowiecznej. Wyposażenie katedry jest bogate w ołtarze przy filarach, organy, kaplice i obrazy. We Fromborku żył i mieszkał przez pewien czas Mikołaj Kopernik (zm. 1543). Wówczas był kanonikiem. Jest pochowany w katedrze. Archeolodzy długo szukali grobu Kopernika. Po wieloletnich poszukiwaniach i badaniach odkryto szczątki kości, które mogły być szczątkami Kopernika. W czasie Potopu Szwedzkiego zostały zrabowane przez Szwedów książki, między innymi, które czytał bądź pisał Mikołaj Kopernik. Książki te obecnie są przechowywane w uniwersyteckiej bibliotece w Uppsali. W książkach tych znaleziono włosy. Porównano DNA kostnych szczątków znalezionych w grobowcu Kopernika oraz DNA włosów i stwierdzono zgodność. A więc teraz wiemy, gdzie jest autentyczny grób Mikołaja Kopernika.
We Fromborku Mikołaj Kopernik napisał książkę „De revolutionibus” (= o obrotach). Norymberski wydawca dopisał „orbium coelestium” (= ciał niebieskich). Książka ta była na Indeksie Ksiąg zakazanych do XIX wieku.
Miałam również okazję płynąć i jechać Kanałem Elbląskim. Płynięcie statkiem po kanale, rzecz oczywista. A dlaczego jechać? Kanał prowadzi również przez stały ląd i na specjalnym wózku statek jest przeciągany linami. Napęd bram śluzowych i napęd wózka odbywa się przez wodę płynącą z poziomu wyższego na niższy. Tam nie ma napędu elektrycznego. Kanał został zbudowany w XIX wieku. Uważam, że jest to fenomen techniki budownictwa wodnego i transportu rzeczno – lądowego.
Toruń to miasto Kopernika, piernika i Rydzyka. Toruń w swojej historii przechodził z rąk do rąk różnych władców. Uważam, że polski duch, słowiańskie zwyczaje i język polski przetrwał różne „zawieruchy” historyczne. Świadczą o tym liczne zabytki. Moim zdaniem, Toruń zawsze był w Europie, bez względu do kogo należało to miasto. Widać, że Polska od dawna była w Europie.
Tu urodził się Mikołaj Kopernik. Zawsze o sobie mówił, że jest toruńczykiem. Analizując jego osiągnięcia naukowe, uważam, że był to geniusz umysłowy. Miał wsparcie finansowe rodziców i swojego wuja Łukasza Watzenrode, który był dla Mikołaja inspiratorem w nauce, kształceniu się i czytaniu książek. Mikołaj był bardzo otwarty na świat, a więc dlatego chętnie wyjeżdżał na studia do Krakowa, Padwy, Bolonii i innych europejskich szkół. Było wówczas ciężkie średniowiecze, a Mikołaj niestrudzenie poznawał różne nauki w kilku miejscach w Europie.
W Muzeum Piernika, dziewczyna w stroju mieszczki toruńskiej i chłopak w stroju mistrza piernikarskiego pomogli mi upiec wyborny piernik.
Na Staroprzedmieściu Toruńskim wstąpiłam do kościoła wotywnego pw. NMP – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II. Jest to dzieło księdza Rydzyka.
Dużo nauczyłam się zwiedzając opisane miejsca. Doszłam do wniosku, że średniowieczna Polska szła na takim samym poziomie jak inne kraje europejskie pod względem budownictwa, twórczości literackiej i nauki. A, że historia tych regionów jest skomplikowania i złożona, to już kwestia ówczesnych wydarzeń politycznych.